Вярвате ли в съдбата?

"Съдбата е тази, която разбърква картите, но ние сме тези, които играят."

-Уилям Шекспир-

Възможно ли е всичко, което ни се явява случайно, да е предопределено?

Често изпитваме това странно чувство, където случайността, неочакваното, маркира пътя ни, принуждавайки ни да ориентираме живота си по един или друг начин. Някои казват, че това, което ръководи живота ни, е съдбата.

Съдбата е сила, която е над нас и която ни тласка към неизбежна поредица от събития, от обстоятелства, от които не можем да избягаме.

Започваме да вярваме, че нищо не се случва случайно. Тогава дали сме подложени на милостта на съдбата или все пак сме свободни да изберем собствения си път?

„Това, което небето е отредило да се случи, няма човешко усърдие или мъдрост, които могат да му попречат.”

-Мигел де Сервантес-

Вярно е, че понякога се случват неща, които ни изненадват : среща с някого на определено място при странни обстоятелства, шанс, който внезапно изниква един ден, избор, който правим, без наистина да знаем защо... Случайност ли е? Или може би се дължи на мистериозна причинно-следствена връзка?

Вярно е, че силно се препоръчва да имаме отворен ум, но факт е, че ако приемем съществуването на съдбата, предполагаме, че част от това, което ни се случва, е белязано от плановете на кой знае какво. Това е нещо, което е напълно отвъд нашето разбиране и може би дори собственото ни осъзнаване. Къде са нишките на нашата отговорност ? Как можем да носим отговорност за нещо, което дори не контролираме?

Има учени, които потвърждават съществуването на „почти принудена съдба“, а тя е свързана с наследствеността: генетиката на нашите родители ни определя понякога в много аспекти, понякога в характер, а други във физически черти, в болести....

Но от друга страна, ние също имаме основната концепция за „свободна воля“, където всеки е обусловен от собствения си избор, от собствената си лична история, а също и от живота си в общество, което му позволява да се наклони към един или друг път, да признае грешките си, да се довери на себе си и да поеме нови предизвикателства.

Животът ни не е вплетен в звездите, а в нашата собствена ежедневна реалност, която ни изпитва и ни предизвиква да се докажем като хора.

Ние сме свободни да си поставяме собствени цели и да постигаме собствените си постижения, но късметът съществува.  Понякога съвпаденията са толкова уникални, че няма как да не ги дарим с този ореол на необяснима магия.

Вярно е, че животът ни понякога е хаос от съвпадения и нелогични събития, но когато държим юздите на собствената си съдба, ще ни позволи да бъдем по- отговорни , защото "Съдбата е тази, която разбърква картите, но ние сме тези, които играят."