ТЯ ИСКА ДА ГОВОРИ, ТОЙ ИСКА ДА ИЗБЯГА

Въпрос на пол ли е? Защо винаги се случва едно и също? 

Жените избират повече вербална комуникация, отколкото мъжете. Когато идентифицират проблем във връзката, те разбират, че той трудно може да бъде разрешен без обсъждане. Мъжете изглеждат по-склонни да предприемат действия или да бъдат търпеливи, чакайки облакът да се изчисти.

Какво е добро и кое не? Нито едно, нито друго. Това са два различни начина на съществуване и трябва да ги разберем.

На мъжете им е по-трудно говорят за това как се чувстват, да споделят проблемите си и дори да съобщават добри новини. Предпочитат да избягат.

Жените, от друга страна, се чувстват сигурни, участвайки в разговор за чувства. Те вярват, че това е отправната точка на почти всичко. Те използват думи, за да общуват, но и да изискват или изразяват емоциите си.

Голямата разлика между половете е, че когато мъжете имат проблем, те стават интровертни и се фокусират върху други задачи. Крият се в пещерата си и се изолират. Трудно им е да търсят съвет или да делегират задачи на други. Жените, от друга страна, са емоционални, което може да бъде объркващо за мъжете. Начинът, по който потушават страховете си, е да говорят, но не винаги с цел да търсят или слушат решения и мнения.

Отвъд биологичните, социалните или еволюционните различия, истината е, че не можем да седим със скръстени ръце всеки път, когато трябва да разрешим ситуация или да говорим по конкретна тема.

ЩЕ ЗАПОЧНА С УРОК ЗА ЖЕНИ

Важно е да се разбере защо съпругът или партньорът се крие в тази пещера и се чувства в безопасност там. Това интимно и сигурно място, до което никой няма достъп, дава възможност за размисъл и вземане на решения, след като бурята отмине.

Ако застанете на прага и искате да прекосите тази територия, дори да поискате разрешение, ще бъде много трудно да бъдете добре дошли. По-добре да изчакате, докато той реши сам да излезе. Добрата новина е, че междувременно ще се успокоите и ще измислите по-ефективно решение.

СЕГА УРОК ЗА МЪЖЕ

Когато съпругата или партньорката ви иска нещо да сподели, вместо да избягате, се изправете пред ситуацията. Тя трябва да се изрази с думи, жестове и дори с плач и смях, за да покаже какво не е наред с нея. И има нужда да се чувства подкрепена от мъжа и той да я слуша.

Къде е средата и как да постигнем баланс?

Може би трябва да промените отношението си.

Би било добър начин да се доближите до междинна точка между това, което всеки прави в конфликтна ситуация. Не можем да принудим другия да говори или да мълчи. Но ако покажем, че работим усилено, за да предотвратим нарастването на разликата между двете състояния, може би ще можем да намерим пресечната точка. Преди всичко ще имаме възможността да избегнем кавгите, които ни нараняват толкова много и увреждат връзката .

Да се поставиш на мястото на другия човек и да го разбереш е първата стъпка към избягване на конфликти и да се наслаждаваме на съвместния живот.