Екипът на център Сенс на 5.05.22г. направи психологически тренинг на медицински специалисти от МБАЛ “Хаджи Димитър” гр. Сливен .

Екипът на център Сенс на 5.05.22г. направи психологически тренинг на медицински специалисти от МБАЛ “Хаджи Димитър” гр. Сливен .

В тренинга те успяха да се включат активно в обсъждането на теми като управление на конфликти, как да реагираме в кризисни ситуации и къде срещаме проблеми с пациенти?

Отговорихме заедно на сложния въпрос: Защо хората, толкова трудно променят поведението си? 

Преминахме през осъзнаването, че  на пръв поглед прекаран инфаркт е напълно достатъчна причина  хората да спрат да пушат. 

Разрушено семейство, загуба на работа са достатъчни причини хората да спрат да правят нещо.

Арест или затвор са достатъчно сериозни причнини хората да спрат криминални действия.

Понякога те са... Но много често тези последствия не са достатъчни. Защо?

Отговорите, които чухме: Те не виждат, че имат проблем; Те знаят че имат проблем, но не знаят какво да правят с него; 

Просто не им пука; Няма мотивация за промяна