Гняв! Какво има зад него?

Една от най-мощните емоционални прояви, след любовта, е гневът. Това е емоция, за която са типични силен дискомфорт и почти инстинктивна реакция към заплахи, провокация или болка.

Когато човек се гневи, може би е наясно с причините за това, може би – не. Но не всеки се замисля над въпроса: какво се случва в мозъка ни и защо тази емоция е толкова трудна за контролиране?

Когато тялото регистрира потенциално опасна ситуация, първо се задейства амигдалата – corpus amygdaloideum. Тази структура представлява мрежа от мозъчни ядра, която регулира човешките емоции след засичането на усещания, гледки, миризми и други дразнители и участва във взимането на решения и обработката на паметта.

Гневът е една от основните човешки емоции, също както радостта, тъгата и страха. Това са емоции, свързани с оцеляването ни и са били усъвършенствани като сигнали в хода на човешката еволюция.

Гневът мобилизира сила в мускулите и ни подготвя за борба. Но това не означава непременно юмручен бой. Много често става дума за физическо или вербално поставяне на граници към поведение, което е неприемливо, нежелано или болезнено.

Гневът може да бъде и голям мотиватор за действие и напредък.
Използван конструктивно, той се превръща в двигател на промяната към по-добро. Но за да успеем да впрегнем гнева в позитивна промяна, първо е нужно да осъзнаем какво стои зад него.

А какво стои зад твоя гняв? За да регулираш гнева и той да бъде двигател на промяната ти към по добър живот е важно да направиш само първата крачка. Обади ни се!