Какво е да си дете на емоционално незрели родители? 

Ние сме свикнали да мислим, че възрастните са по зрели от децата. Но дали понякога не е възможно децата да се окажат изключително чувствителни и за няколко години да станат емоционално по-зрели от своите родители? Какво се случва, когато такива незрели възрастни не притежават необходимия усет за адекватен емоционален отговор и се оказват неспособни да посрещнат емоционалните нужди на децата си? 
Резултатът е емоционална лишеност, която има точно толкова реални последици, колкото и всеки тип пренебрегване на физическите потребности. 
Неполагането на грижи за детето в емоционален план, води до болезнено усещане за самота, което може да има дългосрочно отрицателно въздействие върху по късните избори, които детето прави. Свързани с взаимоотношения с хората и с интимните партньори. 
Тук в Център" Сенс "можем да посрещнем нуждите ви, да излекуваме болката и объркването, породени от факта, че имате родител, който без да иска не ви е дал емоционална близост. 
Важното е да осъзнаем, че емоционално незрелите ни родители се страхуват от преживяване на истински чувства и за това се оттеглят от такъв тип близост. Те използват механизми за справяне, които по скоро отхвърлят реалността, вместо да се борят или адаптират към нея. Не са склонни към само рефлекси, поради което рядко са готови да поемат вина или да се извинят.