Какво е психотерапия?

Психотерапията (от древногръцки: psyche – дъх, дух или душа; therapeia /therapeuin – лекувам, грижа се) най-общо казано, е прилагане на определени психологически техники за възстановяване на психичното равновесие на личността. Тя лекува ментални и емоционални проблеми с определени психологически подходи, обединявани в методологии от различните психотерапевтични школи. Психотерапията е метод на работа с клиента, който цели да му се помогне да промени или отслаби действието на фактори, пречещи на житейската му ефективност. За осъществяването на тази цел се използва взаимодействието на психотерапевта и клиента. Кои методи ще се използват зависи от конкретния проблем, с който идва клиентът, както и от следваната от психотерапевта теория. Консултирането с психолог предлага една възможност да се говори свободно в защитена среда, за важни поведенчески и емоционални проблеми. Разговор, който по много начини се различава от доброжелателния светски разговор на обичайната социална ситуация. Психологът има задачата да поддържа терапевтичната рамка на срещите, което означава, че той носи отговорността обсъждането на проблемите да става на адекватна дълбочина и обратната връзка да носи личен смисъл и терапевтична полза. Психологичното консултиране е подходящо при: стрес, зависимости, депресии, тревожни състояния, емоционална нестабилност, емоционална зависимост, раздели / тежки загуби, неувереност, проблеми в семейството, проблеми на работното място и др. Психотерапията може да бъде както под формата на индивидуална среща с психотерапевт, така и на семейна терапия и консултиране.

“Мога ли да си помогна сам?”

Психотерапията според К. Г. Юнг е 5 степенен процес.

И този процес може да даде много, наистина много, само ако се изпълняват всички стъпки, без да се пропуска някоя от тях. В противен случай – терапията няма.

  • Разбиране и признаване на съществуващия проблем;
  • Признаване на нуждата от помощ;
  • Търсене на помощ;
  • Терапевтът насърчава пациента към себефокус и стремежът е да достигане до катарзис;
  • Обучение;

Рамка на психотерапията  

Има определен формат, който е важна част от психотерапевтичната рамка – напр. спазване на предварително определените ден и час за сесията; изпълнение на поставените задачи от терапевта, водене на дневник и др.

Работата на терапевта в процеса

В ежедневната си практика терапевтът има възможност да използва различни похвати, за да осигури подходяща среда за работа с психичния апарат на пациента, така че той да успее да “види“ онова, което е скрито от самия него.