Отношения в двойката - "Триъгълници"

Често чуваме, че основния конфликт в двойката е, че никой не отстъпва на другия по основни проблеми. Когато отношенията в двойката станат много напрегнати или поради прекалена близост, носеща тревожност от задушаване, или поради прекалена дистанция сигнализираща опасност от раздяла, често единият от двамата партньори усеща това напрежение много по остро от другия. Опитът да се потърси комфорт в самата двойка не води до успех поради високото напрежение. Тогава се появява нуждата от близост с друг човек, която дава за момента чувството на сигурност и комфорт. В този момент партньорът, който чувства напрежението се успокоява чрез близост с друг човек. Това се случва, като участникът в двойката разказва на третия история за своя партньор - оплаква се, споделя тревогите си, иска съвет какво да прави. Така между този партньор и третия се появява близост въз основата на това, че те си говорят за другия партньор - удобна близост, която по- трудно ще стане интензивна, защото фокусът на двамата не е един върху друг, а върху третия. 

Постепенно напрежението във връзката намалява и тя се стабилизира. Въвлеченият трети може да влезе в конфликт с партньора, който го е допуснал във връзката си, защото нуждите му не са задоволени. И така негативните отношения ще се преместят от връзката между партньорите към отношенията с третия. 

Така се формира триъгълник в отношенията, който на поведенческо ниво се реализира чрез по-чести интензивни взаимодействия между двама, водещи до емоционален комфорт /вътрешна позиция в триъгълника /, и по-редки, по-малко интензивни или конфликтни взаимодействия на двамата с третия/външна позиция в триъгълника /. 

Често това е познатият и културно приет триъгълник, в който снаха и свекърва или зет и тъща са в лоши отношения, връзката между съпрузите е спокойна и стабилна макар и далечна. 

Системата от отношения между двамата може да е стабилна дотогава, докато е спокойна, но когато тревожността нарасне, тя много често въвлича трети и се превръща в триъгълник. Отношенията с третия регулират отношението в двойката. Може да се наблюдава и мрежа от триъгълници. 

Ако това се случва във вашия живот.. Ако търсите отговори, решения и разбиране. Ние сме тук, за да ви подадем ръка и заедно да излезем от житейската криза. 

Клиничен психолог 

Радост Овагимян