КАЖЕТЕ КАКВО ВИ ПРИТЕСНЯВА, КОГАТО ВИ ПРИТЕСНЯВА, А НЕ КОГАТО Е ТВЪРДЕ КЪСНО

Най-подходящият момент да посочите, че нещо ви безпокои, завладява и ви наранява, е сега.  

Само тогава можете да го кажете с най-добрите си думи и с увереност, преди това, което ви притеснява, да ви завладее и в крайна сметка да направите атака, която дълбоко в себе си не искате.

Отстояването на себе си, без да атакуваме другите, е най-ефективното отношение за защита на нашите лични и емоционални права.

Да кажа какво ме притеснява е въпрос на лично достойнство

Достойнството винаги трябва да е над страха, тревогата да не бъдеш обичан или страха да не бъдеш това, което другите очакват.

Да действаш с увереност е част от доброто самочувствие.

Няма по-голям източник на стрес и лична болка от необходимостта да угодиш на всички.

Първото правило за самочувствие ни казва, че преди да бъдем приети от другите, трябва да приемем себе си.

Ако поглъщаме едно неудобство след друго, в крайна сметка ще се разболеем от собствената си отрова. Така че, ако изберем да реагираме в последния момент, вече подхранвани от гняв и разочарование, другите ще ни гледат с недоумение, когато открият всичко, което мълчаливо сме позволявали.

Ако попаднем на объркваща ситуация, да не я пренебрегваме. Ако нещо ни безпокои или тревожи, да се опитаме да го изясним „на момента“.

Самоутвърждаването е оръжието на интелигентността и личната защита. Използвано разумно, то е най-добрата енергия, която ще подхрани нашето самочувствие.