Индийска притча!

Някога, в едно малко село в Индия живял беден фермер. Той взел кредит от местен лихвар, но не успял да му го върне.

Лихварят - грозен старец, обожавал красивата дъщеря на фермера. 

Затова му направил предложение: Да му опрости заема, ако фермерът се съгласи да му даде дъщеря си за жена.

Фермерът и дъщеря му били възмутени от наглостта на лихваря и веднага отказали. 

Лихварят предложил да оставят решението на съдбата.

Сложил в малка торбичка две камъчета: черно и бяло. Момичето трябвало да изтегли едното от тях. Ако изтеглело черното, да му стане жена и дългът да бъде уреден. 

Ако изтегли бялото, няма да се омъжи за него, а дългът пак щял да бъде уреден. 

Фермерът и дъщеря му се съгласили.

И така, всички застанали на чакълестата пътека до земята на фермера. Лихварят взел две камъчета от чакъла и ги сложил в торбичката. 

После подал торбичката на момичето, за да изтегли едното.

Момичето обаче имало остър поглед и забелязало, че и двете камъчета, които лихварят сложил, са черни. То не знаело какво да прави. 

Имало три варианта. 

Първият: да откаже да избира и баща и да влезе в затвора.

Вторият: да извади и двете камъчета и да покаже какъв измамник е лихварят. Това обаче нямало да помогне на баща и той пак трябвало да връща парите. 

Третата възможност била, да си избере камъче и да се ожени за стария лихвар, за да остане баща и на свобода.

Но имало и четвърта възможност и точно нея избрало момичето. 

То бръкнало в торбичката и изтеглило едно камъче. Без да го погледне, го изпуснало, уж неволно. Тъй като на земята под тях било пълно с подобни бели и черни камъчета, нямало как да се разбере кое от тях е изпуснато.

- О, простете ми. - казало момичето. - Изпуснах камъчето, без да искам, но ако погледнем в торбичката и видим какво е камъчето вътре, ще знаем и какъв цвят е било онова, което съм избрала.

Извадили камъчето от торбичката и видели, че то е черно.

"Значи момичето е изтеглило бялото", заключили всички дружно.

Старият грозен лихвар не отронил и думичка, защото това означавало да признае, че е измамник. 

А с находчивостта си момичето спасило и себе си, и баща си.

Всеки сложен проблем си има решение. 

Понякога просто трябва да действаме находчиво...