Болката Ви вземам!

В арменския език има думи със стойностно значение, които представляват странно съчетание – дзънецав, медзацав, сирахарвецав, амуснацав. На български те означават родих се, израснах, влюбих се, омъжих се. Всички имат едно и също окончание – цав, което значи болка. Значи казваме: "родх се болка", "израснах болка", "влюбих се болка", "омъжих се болка". Единствената дума от този вид, която няма окончание "цав", е "умрях" – мерав. Там болка няма. Дори думата "играя" има окончание "цав", значи "играя болка". Вие мили мои приятели, непрекъснато играейки, преживявате болка! На арменски, когато искаш да кажеш, че много обичаш някого, говориш: "Цават арнем!", което значи "Болката ти вземам".

И аз болката искам да ви взема!"