Специализирана групова психотерапия

Екипът на психотерапевтичен център Сенс, започва специализирана групова психотерапия за хора с биполярно афективно разстройство. Психотерапевтичният план ще бъде съобразен спрямо потребностите на записалите се участници. Групата ще се формира след предварителна консултация по телефона или на място в кабинет с всеки желаещ по отделно.

Може да заявите участие на телефон 0882550462 или на email: ovagimyan@abv.bg