Ние разполагаме с потенциала, опита и необходимото
ноу-хау, за да бъдем ефективни на Вашите специфични потребности.

МИСИЯ

Нашата мисия е да помагаме и сътрудничим  чрез предоставяне на високоефективни и качествени психотерапевтични решения. Само чрез развитие и усъвършенстване можем да развием пълния потенциал на личността си. Животът е избор и всеки  може да го направи избирайки да бъде  подкрепен.

  •  Не по – малко важно за нас е създаването на доверителни и професионални взаимоотношения, основани на коректност, лоялност и прозрачност .
  •  Не се страхуваме да бъдем иноватори и различни, защото осъзнаваме, че само така се върви напред!
  •  Постоянно търсим промяната и различността, за да открием нови, по – качествени, по-добри, по – ефективни начини на работа.
  •  Водим се от високата мотивация за работа и професионализъм.
  •  Умеем да поемаме рискове, да носим отговорност и да преследваме мечтите си – нашите и ВАШИТЕ!

ЦЕННОСТИ

Нашата професионална етика и стандарт за работа са основани на следните ценности:

ТОЧНОСТ

Точността за нас е ценност с изключителна важност и значение, тъй като е мярка, отразяваща прецизността и съхранената стойност на предлаганите психотерапевтични услуги.

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

Всеки наш клиент е специфичен и неповторим. Екипът ни подхожда с уважение към това, проявявайки индивидуален подход към различността на всеки.

ЙЕРАРХИЧНОСТ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

Предлагаме цялостно организационно консултиране за Вашия бизнес, състоящо се от прецизирани в съответната йерархична последователност услуги.


МНОЖЕСТВО ИДЕИ

Идейността, иновативността и креативността са високо ценени от нас, тъй като те са своеобразна гаранция за успешността и ефективността ни. Предлагаме Ви съвкупност от идеи и възможни решения за вашия бизнес и организационно развитие.

КОРЕКТНОСТ И КАЧЕСТВО

Като професионалисти ние вярваме, че най – важният фактор за изграждането на трайни  отношения са коректността и прозрачността!  Във всеки един аспект на нашата дейност сме интегрирали критерии за безкомпромисно качество и следваме изключително високи стандарти на работа. В условията на силно конкурентна среда гаранцията за качество на предоставяната услуга е повече от ценна.

НАДЕЖДНОСТ И ВАЛИДНОСТ

За нас е повече от важно да бъдат изпълнени  очакванията Ви и оправдано гласуваното ни доверие. Поради тази причина в процеса на работа, екипът ни не пести  време, усилия и средства.

ТОЛЕРАНТНОСТ

Толерантността за нас е отношение на подкрепа, приемане и правилно разбиране на индивидуалността Ви. Тя гарантира спокойствието и комфорта  в съвместната работа с нас.