Депресивни разтройства

Преживяване за болезнена отчужденост и хладност, страдаме от това, че нямаме чувства към близките. С влошаване на депресивното състояние афектът върви в посока към тази болезнена безчувственост. Все пак степента на засягане на емоциите е важен, но не основен симптом - депресията в най-голяма степен е чувство за безпомощност и липса на активност. Важен елемент от депресията е и "чувството за вина" от това, че индивидът не може да се справя със задълженията си (чувство за вина напр. у ученика, който не ходи с месеци на училище; у студента, който тръгва за лекции, но или не отива, или стои само един час; у съпругата, която се справя със служебната, но не и с домашната работа и т.н.).

Напоследък към тези симптоми се добавя още една триада:

  • преживяване за безпомощност;
  • преживяване за безнадеждност;
  • преживяване за безперспективност.

ДЕПРЕСИВЕН ЕПИЗОД

  • При единствен (първи) епизод на разстройство на настроението, което отговаря критериите на МКБ-10 за депресивен епизод, се поставя диагноза „Депресивен епизод“ и сe уточнява тежестта му (лек, умерен, тежък и др.)
  • При наличие на два или повече депресивни епизоди се поставя диагнозата „Рекурентно депресивно разстройство“(РДР) и се уточнява тежестта на сегашния депресивен епизод. Задължително условие за диагнозата Депресивен епизод или РДР е да липсват данни за манийни или хипоманийни епизоди в миналото. При наличие на такива диагнозата се променя на „Биполярно афективно разстройство“
  • Депресивните епизоди при пациент с диагноза БАР могат да се означат като „биполярна депресия“


БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗТРОЙСТВО

Депресивните епизоди при пациент с диагноза БАР могат да се означат като „биполярна депресия“ Смесен епизод се означава, когато по едно и също време се наблюдават едновременно симптоми на депресия или мания, или се редуват от ден на ден или от час на час напр.:

  • Депресивно настроение придружено от свръхактивност или речев напор
  • Маниино настроение, придружено от депресивни, негативни мисли

Смята се, че наследствената компонента при БАР достига до 80%.
Фактори на средата, те са само тригери при наличието на генетична предиспозиция: Хроничен стрес, житейски кризи, самотност, безработица.