Нашия екип включва специалисти – психолози, невролози и психиатри

РАДОСТ ОВАГИМЯН

Клиничен психолог и психотерапевт

Радост Овагимян е клиничен психолог и психотерапевт в Стара Загора и Сливен. Извършва психологическо консултиране на деца и възрастни. При нарушения на невроразвитието, депресивни разстройства, тревожни разстройства, хранителни разстройства, нарушения на съня, сексуални дисфункции, зависимости: наркотична, хазартна, компютърна, медикаментозна, никотинова,  деструктивни импулси и нарушения на контрола на поведението, травма и други свързани със стреса разстройства. Извършва психотерапевтични сеанси при деца и възрастни; фамилна терапия: отношения в двойката, отношения родители-деца;

Образование/магистър: Психология на личността във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" през 2005 г., а през 2014 г. - Консултативна психология; Клинична психология в Югозападен университет "Неофит Рилски";

Допълнителни квалификации:  Lisbon University Institute, European Drugs School, Обучения пълен цикъл по: когнитивно поведенческа терапия; схема терапия; водене на динамично психотерапевтично интервю; работа по метода Монтесори; консултиране при зависимости; стареене и жизнен път; невропсихология; психология на личността, психология на развитието; психодиагностика; емоции и мотивация; сексуално поведение и сексуално насилие; психология на малката група; социална психология; групова динамика;

 • Сертификат за „Психо- социални интервенции, превенция“ 2010
 • Сертификат за „Психосоциални интервенции при зависими пациенти“ 2011
 • Сертификат за „Терапевтични подходи при пациенти със зависимости от амфетаминов тип вещества“ 2012
 • Сертификат за „Консултиране на зависими от алкохол и наркотици“ Полша ; 2012
 • Сертификат за „Обучение по Монтесори метод“ от 2013г до 2014 г.
 • Сертификат за „Съвременна профилактика на рисково поведение на юноши“
 • Сертификат за „Работа с медии“ 3.06. 2016г.
 • Сертификат за „Хранителни разстройства в детско-юношеска възраст- характеристики и интервенции“24-25.03.2016г.
 • Сертификат за Международен семинар „Съвремена профилактика при семейства с деца с рисково поведение“ 2017
 • Сертификат за „Кратки интервенции и краткосрочни психотерапевтични подходи“05-08.12.2017г.
 • Удостоверение1097-2/04.11.2017 „Окуражаващо общуване“ Тракийски Университет -16 академични часа
 • Удостоверение 1098-2/05.11.2017 „Супервизия“ Тракийски Университет -16 академични часа
 • Удостоверение 1096-2/03.112017 „Вторична травма“ Тракийски Университет -16 академични часа
 • Удостоверение 1097-2/04.112017 „Окуражаващо общуване“ Тракийски Университет -16 академични часа
 • Удостоверение 1112-11/01.12.2018 „Индивидуалната психология и нейното приложение“ Тракийски Университет -16 академични часа
 • Сертификат за „Ранно откриване и превенция на психично-здравни проблеми“20-22.04.2019г.
 • Certificate“Training in addiction therapy”; Warsaw ;2017
 • Certificate CBT AUTUMN SYMPOSIUM 2017- “CBT for less commonly diagnosed personality disorders” 01-04.12.2017
 • School of Counselors- Training in addiction therapy Warsaw 15-18 march 2017
 • Certificate-Seminar on Modern approaches in drug prevention 25-27 02.2018
 • Certificate CBT SYMPOSIUM 2018”Imagery Rescripting a method to process memories of traumatic and other negative experiences”
 • Certificate CBT SYMPOSIUM 2019 “OCD and Beyond: Working with OCD and Hoarding disorder in Complex”14-16.09.2019
 • Certificate – workshop name Standard level group schematherapy 5-8.09.2019 N 1719
 • Certificate participated in the EUROPEAN DRUGS SUMMER SCHOOL 2018- Instituto Universitario de Lisboa, Portugal 24.06 – 08.07.2018
 • Член на Дружеството на психолозите в България, Българско общество по схема терапия.

РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА ПЕНКОВА

Клиничен психолог

Завършва маркетинг и реклама в Нов Български Университет, с втора специалност човешки ресурси.

Работи две години като асистент човешки ресурси в Hewlett- Packard, Bulgaria, в София.

След връщането си в Сливен, започва работа в отдел човешки ресурси в многопрофилна болница МБАЛ “Хаджи Димитър”, работата ѝ с хора там я кара да запише психология.

Завършва магистратура "Приложна психология" в Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”. След завършването си започва стаж в център по зависимости, ПИЦ, гр. Стара Загора, следва допълнителна следдипломна квалификация по консултативна психология във Великотърновския Университет, както и курс по психодрама. Завършва магистратура по Клинична психология към ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Практикува в МБАЛ Тракия Стара Загора. Основава Психотерапевтичен център „Сенс“, заедно с Радост Овагимян.

Работи като психолог в МБАЛ “ Хаджи Димитър” гр. Сливен. Изготвя психологично оценяване в зряла възраст, диагностика на невроразвитийно развитие, психологична оценка за ТЕЛК, съдебно психологични експертизи.

 • Сертификат за „Ранно откриване и превенция на психично-здравни проблеми“20-22.04.2019г.
 • Certificate CBT AUTUMN SYMPOSIUM 2017- “CBT for less commonly diagnosed personality disorders” 01-04.12.2017
 • Сертификат за Международен семинар „Съвремена профилактика при семейства с деца с рисково поведение“ 2017
 • Сертификат за „Кратки интервенции и краткосрочни психотерапевтични подходи“05-08.12.2017г.
 • Certificate-Seminar on Modern approaches in drug prevention 25-27 02.2018
 • Certificate CBT SYMPOSIUM 2018”Imagery Rescripting a method to process memories of traumatic and other negative experiences”
 • Certificate CBT SYMPOSIUM 2019 “OCD and Beyond: Working with OCD and Hoarding disorder in Complex”14-16.09.2019

КРАСИМИРА ИВАНОВА ПАВЛОВА-СТОЯНОВА

Психолог

Консултативна и атестационна дейност на фирми и организации. Организира и води педагогически и фирмени обучения на групи от 12 – 30 души, тиймбилдинг програми, практически семинари. Изготвя и провежда групови социално психологически тренинги. Психо диагностика и психологично оценяване в зряла възраст, групова терапия, психологично консултиране.

Образование:
▪ Магистър „Психолог”, Серия ВТУ-2008 №044282, Рег. Ном. 58142/2008 г. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” , гр. В. Търново

▪ Обучител-консултант: „Организационно развитие и развитие на социални умения“ - Център „Образование за демокрация”, гр. Пловдив, Удостоверение за професионална квалификация Серия к-10,№ 036 от 31. 03.2013 г.

▪ Магистратура „Клинична психология“ ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград

Д-Р  ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА 

Лекар-специалист Нервни болести

Завършва медицина в гр.Пловдив 2011 г. Тя е млад лекар със специалност нервни болести от 2017 година. Практикувала е в Стара Загора и София, в момента работи в МБАЛ ”Хаджи Димитър” в неврологично отделение и приема пациенти в ДКЦ Сливен. Специализирала е алтернативна медицина в различни направления-Хомеопатия, Шуслерова и Бахова терапия, нутритерапия. Участва в различни европейски проекти и виртуални центрове с медицинска цел. Управител е на Медицински холистичен център “ГАМА” гр. Сливен. През 2020 г е избрана за бъде в управителния съвет на Асоциацията на лекарите хомеопати в България. 

РОЗАЛИНА ПЕТКОВА

Завършва бакалавърска степен по Психолoгия през 2016 г. във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий".

В периода 2015г. - 2016г. Розалина е стажант в Държавна психиатрична болница - с. Церова кория. През 2019 г. кара стаж и в Институт по психология към МВР.
Розалина се обучава в методите на Позитивната психотерапия към Дружество по позитивна психотерапия в България и през 2018 получава се сертифицира за базов консултант.

През 2021 г. започва обучение в магистърска програма по Когнитивна наука към Нов български университет. А заедно с това стартира и обучение по Когнитивно-поведенческа терапия, акредитирано от International Association of Therapists.
Придобити сертификати до момента:

 • Certificate of completion Introduction to CBT (Fully Accredited)
 • Certificate of completion Intermediate: Cognitive Behavior Therapy (Fully Accredited)
  В момента Розалина завършва магистърската си програма в University of Osnabrück, Германия, където специализира в направления като Artificial intelligence, Human-computer interaction, Social cognition, Developmental cognition.